Wrapped Fountain, Spoleto, Italy, 1968
Christo and Jeanne-Claude
Wrapped Fountain, Spoleto, Italy, 1968
Photo: Carlo Bavagnoli
© 1968 Christo


Wrapped Fountain, Spoleto, Italy, 1968
Christo and Jeanne-Claude
Wrapped Fountain, Spoleto, Italy, 1968
Photo: Archive
© 1968 Christo


Wrapped Fountain, Spoleto, Italy, 1968
Christo and Jeanne-Claude
Wrapped Fountain, Spoleto, Italy, 1968
Photo: Jeanne-Claude
© 1968 Christo


Wrapped Medieval Tower, Spoleto, Italy, 1968
Christo and Jeanne-Claude
Wrapped Medieval Tower, Spoleto, Italy, 1968
Photo: Carlo Bavagnoli
© 1968 Christo


Wrapped Medieval Tower, Spoleto, Italy, 1968
Christo and Jeanne-Claude
Wrapped Medieval Tower, Spoleto, Italy, 1968
Photo: Jeanne-Claude
© 1968 Christo


Next Project